Home Resources Educational Resources מהימים האלה. לזמן הזה.

מערכי פעילות על המלחמה בישראל והאנטישמיות הגואה

מהימים האלה. לזמן הזה.

״מהימים האלה. לזמן הזה״ הוא אוסף של מערכי פעילות חינוכיים שמתמקדים ביצירות ורעיונות עכשוויים אודות המלחמה בישראל והעלייה באנטישמיות ברחבי העולם.

אני עומד/ת במעגל ומביטה סביבי

תרגיל פיזי של תקדמות מתוך מודעות
להורדה